Main page / SWAHILI / MWENYEZI MUNGU NAPrivus
MWENYEZI MUNGU NA Summery
Text ZIP PDF Number of translate language Pages
Text File Zip File Pdf File 0 0


SPANISH URDU RUSSIAN ARABIC FRENCH ENGLISH BENGALI THAI German CHINESE JAPANESE HAUSA TAJIK BOSNIAN ROMANIAN KURDISH PURTUGESE SWAHILI POLISH MALAY Azerbaijani NORWEGIAN BULGARIAN ITALIAN TURKISH Albanian SINHALA HINDI FINNISH PERSIAN